impelimps sted

en imp krysser sitt nett

Archive for the ‘Fag’ Category

Top 10 – Alle mine mannlige siklefavoritter samlet på et brett

Posted by impelimp den november 12, 2007

Jeg kan takke  Avil for at denne natten viste seg å bli særdeles sikleverdig. Ingen rangering, men jeg kan med hånden på hjertet si at alle er verdt plasseringen. Jeg kunne nok ha holdt på en stund til.

Nyt!

Marlon:

marlon-brando.jpg

Johnny:

johnny-depp.jpg

Kristoffer:

kristoffer-joner.jpg

Gard:

gard-skagestad.jpg

Thomas:

thomasdybdahl.jpg

Dennis (min Sebastian):

dennisbilde2.jpg

Colin:

colin-firth.jpg

Michael:

michael-nyquist.jpg

Mads:

mads.jpg

Jonas:

jonas.jpg

Meme, ja. Jeg tagger turkis og oppfordrer alle andre som vil  til å vise verden de fineste.

Posted in Fag | 7 Comments »

Dagens lille

Posted by impelimp den mars 30, 2007

«Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted». 

Albert Einstein

Posted in Fag | 2 Comments »

I lys av intelligensdebatten

Posted by impelimp den mars 1, 2007

Som er oppe i media i disse dager synes jeg følgende er sympatisk:

I define intelligence as your skill in achieving whatever it is you want to attain in your life within your soicocultural context… by capitalizing on your strengths and compensating for, or correcting, your weakness (Sternberg,  2004).

Posted in Fag | 17 Comments »

Gi meg noen år til

Posted by impelimp den februar 22, 2007

Jeg tenker mye for tiden. På livet og dager og tiden og det som følger med. Det er i og for seg ikke noe revolusjonerende, men jeg merker at det får meg til å plukke opp det som skjer rundt meg på en annen måte. Jeg vil ikke at dagene bare skal gå og gå, uten at jeg er fullstendig til stede i det som skjer. Slik har det periodevis vært tidligere.

Takk, Porcelli (1997) for dagens bidrag til å utvide horisonten min: 

«There`s an egoistic perspective… At a certain point in life, the difference between helping others and helping oneself disappears. You see it as a parent, that there`s no difference in giving love to a child and receiving it. That perspective can be broadened to reach outside the family, to receive love from the universe somehow.»

Det er lov å tenke på seg selv også. Jeg vil reise mer, jeg vil hjelpe, det er en verden der ute. Gi meg noen år til, så drar jeg igjen.  

So long, lille Himbabarn. *savne*

himba.JPG

Posted in Fag | 7 Comments »

Litt logikk

Posted by impelimp den februar 14, 2007

redoppg1.JPG

Hvis det er en vokal på en side av kortet er det alltid en blå firkant på den andre siden. Hvilke av de fire kortene trenger du å snu for å avgjøre om regelen er sann – og hvorfor (Wason, 1977)?

Posted in Fag | 13 Comments »

Negativ korrelasjon?

Posted by impelimp den februar 5, 2007

Teksten under er sakset fra en oppgave jeg har skrevet. Når jeg nå skulle lese korrektur traff den meg hardt i magen.

Korrelasjonskoeffisienten gir en statistisk indikasjon på retningen og styrken av forholdet mellom to variabler. Forholdet kan være både positivt og negativt avhengig av hvilken vei samvariasjonen går. En positiv korrelasjon vil si at en høy verdi på den ene variabelen samvarierer med en høy verdi på den andre variabelen. Det er for eksempel avdekket en positiv korrelasjon mellom antall timer man studerer og hvilken karakter man får på eksamen. Negativ korrelasjon vil si at en høy verdi på den ene variabelen korrelerer med en lav verdi på den andre variabelen. Eksempelvis er det funnet negativ korrelasjon mellom antall timer tv-titting og karakter på eksamen. Jo høyere verdi på variabelen for tv-titting vil gi en lavere verdi på variabelen for eksamenskarakter (Passer & Smith, 2004).

Bytt ut tv-titting med nettbruk så finner dere meg. Er det slutt allerede, kjære blogg? Nå som vi var kommet så godt i gang?

trist1.gif

Posted in Fag | 12 Comments »

Sånn apropos

Posted by impelimp den januar 29, 2007

«If the human brain were so simple that we could understand it, we would be so simple that we couldn`t.»

– Emerson M. Pugh

Posted in Fag | 20 Comments »